Welkom bij ProContract

ProContract staat voor “Professional in Contractmanagement”. Kern is dat een organisatie de beheersing krijgt over de afspraken die ze met toeleveranciers heeft gemaakt. Wij beloven dat de exploitatielasten beter beheersbaar worden, dat keuzes voor inkopen van producten en diensten rationeler (optimale keus/prijs-kwaliteit) worden gemaakt. ProContract kijkt vooral met een bedrijfseconomische en Supply Chain Management blik naar bestaande en toekomstige contracten en verplichtingen.
Probeert u de volgende vragen te beantwoorden voor uw bedrijf. Als u deze vragen niet direct kunt beantwoorden, kan het nuttig zijn eens dieper in uw contracten en afspraken te duiken.

  • Welk deel van uw toekomstige uitgaven liggen vast in contracten en afspraken?
  • Hoe lang gaat het al zo goed tussen u en een toeleverancier, dat er niet meer structureel naar de afspraken en verplichtingen is gekeken?
  • Wie beslist over voorwaarden, aanbesteding en voortzetting?
  • Wie bewaakt de performance?

Een betere beheersing van een essentieel en vaak kostbaar deel van de Supply Chain stelt u instaat de investeringbeslissing en de exploitatie kosten beter te beheersen.